luật chấp mỏ gà chọi
0
Luật chấp gà chọi: chấp cựa, chấp bạc
0

Những chiến kê được sắp xếp trong cùng một giải đấu phần lớn đều có thể trạng và ngoài hình tương đồng với nhau. Hay nói cách khác là đồng hạng cân với nhau. ...

SV388
Logo